relațiile de subordonare ale Asociației c.a.r. învățământ slobozia în raport cu instituțiile din românia
Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia relaționează cu următoarele instituții:

1. Ministerul Finanțelor Publice: în conformitate cu art. 7 (1) din Legea 122 / 1996, controlul activităților desfășurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice.
Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia are obligația de a transmite situația financiară anuală către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, conform cu art. 1 (3) din Legea 122 / 1996.
2. Banca Națională a României: are rol statistic și de analiză la nivelul caselor de ajutor reciproc. Prin intermediul Direcției reglementare și autorizare se ține Registrul de evidență a Instituțiilor Financiare Nebancare, partea I - Active, secțiunea a) - Case de ajutor reciproc. Conform art. 36 din Regulamentul nr. 20 / 2009 al B.N.R., casele de ajutor reciproc au obligația comunicării modificărilor apărute la nivelul situației acestora într-un termen de 30 de zile de la data realizării acestora. 
Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu a mai comunicat modificările intervenite în situația C.A.R. din anul 2006.

Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia nu relaționează cu următoarele instituții: 

1. Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (UNCARSR): în urma unui control efectuat în primul trimestru al anului 2021, UNCARSR a decis la jumătatea anului 2021 să dezafilieze Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia de la sistemul uniunii naționale.
În urma acestei decizii, activitatea Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia nu mai este supravegheată în conformitate cu art. 7 (1) din Legea 122/1996, republicată.
După foarte mulți de ani de cotizații achitate către uniunea națională, Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia se găsește într-o situație financiară precară determinată de posibile acte de fraudă, timp în care activitatea C.A.R. trebuia să fie supravegheată, îndrumată și controlată de U.N.C.A.R.S.R. și U.J.C.A.R. Ialomița. 
2. Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc (FDGCAR): la nivel național nu este prevăzut niciun organism, recunoscut de către statul român, care să ofere servicii de garantare a fondurilor sociale ale membrilor unei case de ajutor reciproc.
La nivelul municipiului Craiova își are sediul FDGCAR, entitate care nu este recunoscută de către statutul român ca organism autorizat pentru garantarea fondurilor sociale la nivelul C.A.R. din România. În schimb, această entitate declară că asigură servicii de garantare a fondurilor sociale pentru casele de ajutor reciproc care își manifestă intenția de a se asocia cu FDGCAR. Asocierea cu FDGCAR nu este obligatorie, ci fiecare casă de ajutor reciproc hotărăște dacă este dispusă să achite o anumită taxă periodică pentru contractarea unui serviciu de garantare a fondurilor sociale.
Asociația C.A.R. Învățământ SLobozia nu a încheiat cu FDGCAR niciun contract de supraveghere, finanțare și garantare!
Conform legislației actuale, fondurile unei case de ajutor reciproc nu sunt garantate și nici nu există niciun organism autorizat de către stat pentru a asigura garantarea fondurilor sociale.