Structura de conducere

Consiliul director:
1. Președinte:
2. Secretar:
3. Membru:
4. Membru supleant:
5. Membru supleant:

Precizare
Componența nominală a membrilor Consiliului director al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia va fi detaliată după finalizarea formalităților de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Întrucât situația financiară a C.A.R. este incertă, membrii Consiliului director nu vor fi remunerați cu indemnizație sau salariu! Orice decizie privind politica de salarii și indemnizații va fi hotărâtă de către membrii C.A.R.  
Structura de control

Comisia de cenzori:
1. Președinte: 
2. Expert contabil: 
3. Membru: 

Precizare
Componența nominală a membrilor Comisiei de cenzori a Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia va fi detaliată după finalizarea formalităților de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Întrucât situația financiară a C.A.R. este incertă, membrii comisiei de cenzori nu vor fi remunerați până când nu va fi clarificată situația financiară. Orice decizie privind politica de salarii și indemnizații va fi hotărâtă de către membrii C.A.R.  
Contabil
Post vacant
În perioada următoare membrii Consiliului director vor organiza și desfășura concursul de ocupare a postului de contabil în cadrul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia. Orice persoană interesată își poate depune intenția de ocupare a funcției de contabil prin transmiterea unei e-mail la adresa: contact@carinvatamantslobozia.ro 
Casier
Post vacant
În perioada următoare membrii Consiliului director vor organiza și desfășura concursul de ocupare a postului de casier în cadrul Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia. Orice persoană interesată își poate depune intenția de ocupare a funcției de casier prin transmiterea unei e-mail la adresa: contact@carinvatamantslobozia.ro