Instituție financiară nebancară

Asociația C.A.R.

Învățământ Slobozia

Înființată la data de 19.12.1996 ca o casă de ajutor reciproc a salariaților din învățământul ialomițean.

Anunțuri
Contact

Anunțuri

În această rubrică se regăsesc comunicatele și informările emise de structurile de conducere și de control ale Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

Deschide
informare-gdpr
About us, words hang by wooden peg

Despre noi

1. Relațiile de subordonare ale Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia în raport cu instituțiile din România;
2. Structurile de conducere și de control ale Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia;
3. Membrii C.A.R. 

Deschide

Servicii

În această rubrică sunt prezentate soluțiile financiare oferite de Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia.

Deschide
Loan
faqs

Întrebări frecvente

În această rubrică se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări care pot să apară în legătură cu situația financiară și cu activitatea Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

Deschide

Rezultate financiare

Prezentarea rezultatelor situațiilor financiare anuale depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița.

Deschide
5jmfs6aaq7vtanpfkqmqbffydh6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_3_0
legislatie

Legislație

Documentele care stau la baza funcționării Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

Deschide

Contact

Prin formularul de contact se pot adresa cereri, propuneri, sesizări sau reclamații.

Deschide
making-phone-call-through-computer
Ce reprezintă o casă de ajutor reciproc?

O casă de ajutor reciproc reprezintă o instituție financiară nebancară, fără scop patrimonial, organizată în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor săi, fiind organizată sub forma unei asociații de persoane fizice, salariate sau care obțin venituri de natură salarială.

Despre noi
Obiectul de activitate al
Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia

Obiectul de activitate al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă membrilor săi, dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor și după constituirea fondurilor statutare ale casei.

Despre noi
Principalele obiective ale noilor structuri de conducere și de control

  1. Asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru;
  2. Participarea tuturor membrilor la buna desfășurare a activității și la controlul fondurilor casei, potrivit prevederilor statutare;
  3. Asigurarea încasării tuturor împrumuturilor și a dobânzilor aferente în funcție de condițiile stabilite prin contractele de împrumut;
  4. Realizarea unui control financiar la nivelul C.A.R. și informarea membrilor cu privire la situația financiară reală a casei;
  5. Sprijinirea anchetelor aflate în derulare cu scopul de a crea condițiilor pentru asigurarea stabilității financiare a casei.
Despre noi
Situația actuală a
Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia

Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia se află într-un amplu proces de reorganizare în urma anchetelor aflate în derulare.

După mai bine de doi ani și șase luni de la momentul identificării problemelor financiare ale casei de ajutor reciproc, la data de 18.10.2022 au avut loc percheziții domiciliare de unde a rezultat că, în decursul mai multor ani, persoanele bănuite de săvârșirea unor infracțiuni economice ar fi înregistrat în contabilitatea casei de ajutor reciproc un circuit fictiv de încasări și plăți, faptă care a creat un prejudiciu total estimat la acel moment în valoare de 49.000.000 lei. După mai mulți ani de abuzuri și administrare frauduloasă, persoanele care se fac vinovate au creat mari dificultăți financiare casei de ajutor reciproc

La data de 12.11.2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cu scopul de a fi revocate din funcție persoanele bănuite de săvârșirea unor infracțiuni economice și de alegerea unor noi structuri de conducere și de control.  

Această pagină de internet reprezintă canalul oficial prin care noua structură de conducere va transmite comunicate și informări către membrii Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

Anunțuri
Apel pentru sprijinirea anchetei penale aflate în derulare

Membrii Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia sunt rugați să transmită orice informație cu privire la abuzurile, gestiunea frauduloasă, infracțiunile economice sau alte fapte ale persoanelor care se fac vinovate de actuala situație a casei de ajutor reciproc pe adresa de e-mail: contact@carinvatamantslobozia.ro

Contact
handstogether3