AsociAția c.a.r. învățământ sloboziA 
funcționează în baza:

1. Legii 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată în Monitorul Oficial 261 din 22.04.2009;

Deschide document

2. OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare;

Deschide document

3. Statutul propriu al Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia.

4. Alte prevederi legale referitoare la activitatea caselor de ajutor reciproc:


4.1. Legea nr. 93/2009 privind Instituțiile Financiare Nebancare;

Deschide document


4.2. Regulamentul BNR nr. 20 din 13.10.2009 privind instituțiile financiare nebancare - versiune consolidată și actualizat;

Deschide document


4.3. Contractul colectiv de muncă la nivelul sistemului caselor de ajutor reciproc;

Deschide document

4.4. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

Deschide document


4.5. Legea nr. 82/1991 a contabilității;

Deschide document


4.6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Deschide document


4.7. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

Deschide document


4.8. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Deschide document


4.9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Deschide document