Impotriva cui actionam?

Împotriva cui acționăm? 

Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia (A.C.I.S.), în calitate de cea mai veche instituție financiar nebancară din județul Ialomița, a reușit să adune de-a lungul istoriei sale un număr însemnat de membri. Inițial această instituție a funcționat doar pentru salariații din sistemul de învățământ, iar după anul 2000 din ce în ce mai multe persoane s-au înscris în cadrul acestei case de ajutor reciproc, în cele mai multe cazuri noile persoane înscrise fiind influențate de alte persoane și nicidecum de performanțele financiare reale ale acestui C.A.R. 

Tot istoria acestei instituții ne indică în mod clar faptul că fostele structuri de conducere și control au fost compuse din aceleași persoane sau mai rău au funcționat în afară prevederilor legale. Pentru a susține aceste afirmații dorim să menționăm următoarele:
- Contabilul acestui C.A.R. a încadrat această funcție încă de la dobândirea personalității juridice (28.02.1997), cu mențiunea că tot aceeași persoană lucra în cadrul C.A.R. încă din data de 01.09.1989;
- În ultimii 20 de ani, angajații sau membrii Consiliului au fost persoane aflate în relații de rudenie sau de afinitate, precum fosta casieră Tinca Georgeta (2003 - 2015), care a fost înlocuită de fiica acesteia, Tinca Marinela (>2015), iar Akdeniz Mădălina (fiica casierei Tinca Marinela și fina contabilei Dicieanu) a fost angajată din anul 2011;
- Chiar dacă în Ordonanța de Guvern nr. 26 din 30.01.2000, cu privire la asociații și fundații, în cadrul art. 27, alin. (1) este menționată obligația numirii unei comisii de cenzori pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri, A.C.I.S. a funcționat din anul 2000 doar cu un singur cenzor - Ion Maria.

În plus, entitățile care ar fi trebuit să se ocupe de supravegherea, îndrumarea și controlul activității Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia nu și-au îndeplinit responsabilitățile conform legii, după cum putem exemplifica:
- Ministerul Finanțelor Publice nu a desfășurat niciun control la nivelul activității A.C.I.S., în conformitate cu art. 7, alin. (1) din cadrul Legii nr. 122 / 16.10.1996;
- U.N.C.A.R.S.R. și U.J.C.A.R. Ialomița nu și-au îndeplinit principalele responsabilități de supraveghere, de îndrumare și de control chiar dacă timp de aproximativ 20 de ani au primit cotizații din partea A.C.I.S. pentru a asigura echilibrul financiar al C.A.R., în contextul în care în prezent situația financiară a casei de ajutor reciproc indică contrariul.

Având în atenție ideile expuse anterior, îndemnăm toți membrii păgubiți ai Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia să reflecteze asupra următoarelor:
Împotriva cui acționăm?
-
Putem afirma că Asociația C.A.R. Învățământ Slobozia este de vină pentru situația actuală?
 sau mai degrabă
- Vinovate se fac persoanele și entitățile care au fost plătite din economiile noastre pentru a se asigura că activitatea financiară se desfășoară conform legii, iar economiile noastre se află în orice moment în siguranță?

După mai bine de 20 de ani de activități desfășurate cel mai probabil în afara legii și cercetate în prezent într-un dosar penal, noi, membrii păgubiți, acționăm împotriva Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia sau mai degrabă ne îndreptăm împotriva tuturor persoanelor și entităților care se fac vinovate de situația financiară actuală a acestui C.A.R.?

Acționarea împotriva Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia nu va face decât să îngreuneze și mai mult situația dificilă în care ne aflăm. Pentru toți membrii păgubiți care intenționează să execute silit A.C.I.S. le transmitem următoarele:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița a instituit măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor asociației, precum și asupra sumelor de bani prezente și viitoare ce se aflau în conturile bancare ale asociației sau care urmează să se încaseze în viitor;
- Întreaga baza de date a asociației a fost ridicată cu prilejul percheziției domiciliare efectuate la sediul A.C.I.S. de către poliție.

În schimb, acționarea împotriva persoanelor și entităților care se fac vinovate de situația financiară actuală a A.C.I.S. reprezintă soluția care ne poate ajuta să aflăm adevărul și să ne creăm șansele reale de recuperare a prejudiciului creat într-o perioadă de timp de cel puțin 20 de ani. Majoritatea membrilor nu și-a primit economiile în ultimii 3 ani nu pentru că existau banii și nu s-a dorit restituirea lor, ci pentru că aceștia lipseau, iar sumele disponibile au fost folosite cel mai probabil pentru favorizarea anumitor persoane.
În prezent, noile structuri de conducere și control fac tot posibilul ca toate persoanele păgubite să afle adevărul și să își recupereze banii!

După 20 de ani de incertitudine, de absență a unei comisii de cenzori, de activitate desfășurată în mod netransparent de fostele membre ale Consilului director, fără a fi organizate Adunări generale conform legii, fără ca membrii A.C.I.S. să fie informați la timp și în mod clar cu privire la situația reală a economiilor lor, după multe umilințe suportate de membrii păgubiți, în timp ce U.N.C.R.S.R. și U.J.C.A.R. Ialomița au mimat exercitarea obligațiilor de supraveghere, îndrumare și control, în prezent ne aflăm în momentul în care toate aceste lucruri au fost oprite! 
Au fost oprite de către membrii păgubiți și mai ales de către avocații implicați în acțiunile întreprinse în ultimii 3 ani, precum plângeri penale, diferite acțiuni în instanță, convocarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor cu scopul reorganizării structurilor de conducere și control, sesizarea Direcției Naționale Anticorupție pentru preluarea dosarului penal și continurea cercetărilor, transparentizarea activităților și comunicarea permanentă a noilor structuri de conducere și control cu membrii păgubiți.


Schimbarea structurilor de conducere și control trebuie privită ca o schimbare benefică și în folosul tuturor membrilor păgubiți. Persoanele care și-au asumat această mare responsabilitate nu și-au recuperat economiile, lucrează pro bono, în timpul lor liber, în multe zile efortul depus depășește un program normal de lucru de 8 ore, fără a fi remunerați cu salarii sau indemnizațiiiar obiectivul principal este acela de a face tot posibilul ca toți membrii păgubiți să își recupereze economiile. 

Rugămintea adresată membrilor păgubiți este de a susține activitatea noilor structuri de conducere și control cu încredere, răbdare și cu orice informație care poate ajuta la aflarea realității din spatele acestei situații financiare incerte. 

Orice acțiune a membrilor păgubiți adresată împotriva Asociației C.A.R. Învățământ Slobozia ne îndepărtează de adevăratele persoane și entități împotriva cărora suntem nevoiți să acționăm!

Consiliul director al A.C.I.S.